Trích yếu
Ngày ban hành :  
Số/ký hiệu :  

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1787/QĐ-UBND 15/11/2018 QĐ V/v bổ sung kinh phí cho các huyện, thành phố để thực hiện chính sách hỗ trợ các đối tượng bảo trợ xã hội năm 2018
1779/QĐ-UBND 14/11/2018 QĐ V/v bổ sung, thay đổi thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bắc GIang
1777/QĐ-UBND 14/11/2018 QĐ v/v cán bộ nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí ( ông Hà Quốc Hợp )
1784/QĐ-UBND 14/11/2018 V/v bổ sung thành viên Tổ chuyên môn giúp việc BCĐ ISO tỉnh Bắc Giang
1781/QĐ-UBND 14/11/2018 QĐ V/v thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra tình hình tổ chức và hoạt động , thực hiện các nội dung của dự án đầu tư được chấp thuận , việc sử dụng đất, việc chấp hành pháp luật về xây dựng, quản lý, kinh doanh chợ và điều kiện miễn, giảm thuế, tiề
533/SL-VP 14/11/2018 Sao lục QĐ số 4351/QĐ-BNN-TCTL ngày 05/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT v/v công bố danh mục, phân loại và phân giao nhiệm vụ quản lý đập, hồ chứa thủy lợi mà việc khai thác và bảo vệ liên quan đến 02 tỉnh trở lên
535/2018/SL-VP 14/11/2018 Sao y Nghị định số 153/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 về quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng
713/QĐ-UBND 14/11/2018 QĐ v/v thành lập Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Lục Nam
1778/QĐ-UBND 14/11/2018 QĐ V/v thành lập Hội đồng thẩm định giá đất tính thu tiền sử dụng đất dự án ĐTXD Khu đô thị mới Mỹ Độ, TPBG
714/QĐ-UBND 14/11/2018 QĐ v/v thành lập Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Yên Dũng
1782/QĐ-UBND 14/11/2018 V/v thay đổi chủ nhiệm và gia hạn thời gian thực hiện dự án "ứng dụng tiến bộ KHCN xây dựng mô hình trồng thâm canh cây Ba kích tím (Morinda officinalis How) dưới tán rừng trên địa bàn huyện Sơn Động, Bắc Giang"
532/SL-VP 14/11/2018 Sao y công văn số 10625/VPCP-NC ngày 02/11/2018 V/v tăng cường kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép
536/SL-VP 14/11/2018 Sao y Nghị định số 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 về quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
715/QĐ-UBND 14/11/2018 QĐ v/v thành lập Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Lạng Giang
1780/QĐ-UBND 14/11/2018 QĐ V/v điều chỉnh bổ sung chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2018
534/SL-VP 14/11/2018 Sao y Thông tư số 15/2018/TT-BLĐTBXH ngày 12/10/2018 về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Thang máy gia đình
528/SL-VP 13/11/2018 Sao lục Thông tư số 51/2018/TT-BTC ngày 23/5/2018 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện QĐ số 2080/QĐ-TTg ngày 22/12/2017 của Thủ tướng Chính Phủ v/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo
527/SL-VP 13/11/2018 Sao lục Thông tư số 27/2018/TT-BYT ngày 26/10/2018 của Bộ Y tế v/v hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế và khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến HIV/AIDS
1775/QĐ-UBND 13/11/2018 QĐ v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
529/SL-VP 13/11/2018 Sao lục Thông tư số 97/2018/TT-BTC ngày 30/10/2018 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trang    1   2   3   4   5   button   button 

  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat