Chỉ đạo điều hành
Bắc Giang: Triển khai tiêm phòng và tháng vệ sinh môi trường đợt 2
Số lần xem: 491            Ngày đăng: 15/08/2018

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có Công văn yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT; UBND các huyện, thành phố triển khai công tác tiêm phòng chống dịch động vật và tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường đợt 2 năm 2018.

Triển khai tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm. Ảnh: BGP/Trâm Anh

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác tiêm phòng tại các xã, phường, thị trấn theo Kế hoạch số 518/KH-UBND ngày 12/02/2018 của UBND tỉnh về việc phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm năm 2018.

Chấn chỉnh công tác thú y, tập trung triển khai đồng bộ công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi trên địa bàn, tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời, nhất là đối với các dịch bệnh nguy hiểm như lở mồm long móng, tai xanh, cúm gia cầm và các bệnh lây truyền từ vật nuôi sang người.

Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn và cơ quan chuyên môn tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi chủ động thực hiện các biện pháp an toàn sinh học, thường xuyên và định kỳ vệ sinh khử trùng tiêu độc tại cơ sở chăn nuôi và môi trường xung quanh.

Triển khai thực hiện “Tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường đợt 2 năm 2018”; chủ động bố trí kinh phí mua hóa chất ngoài nguồn hỗ trợ của tỉnh và chi phí khác để thực hiện tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng. Thời gian triển khai từ ngày 15/8/2018 đến 15/9/2018. Cách thức triển khai thực hiện theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và PTNT.

Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y trực tiếp xuống cơ sở kiểm tra, giám sát dịch bệnh, kiểm tra công tác tiêm phòng các loại vắc xin như cúm gia cầm, lở mồm long móng, tai xanh, vắc xin dại cho đàn vật nuôi, đặc biệt là tại các huyện triển khai tiêm phòng chậm và chưa triển khai theo kế hoạch của UBND tỉnh.

Hướng dẫn các huyện, thành phố triển khai đồng loạt "Tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường đợt 2 năm 2018" đạt hiệu quả. Tổ chức cấp hóa chất từ nguồn dự phòng phòng, chống dịch năm 2017 cho các huyện, thành phố để triển khai phun tiêu độc khử trùng.

Xem chi tiết văn bản tại đây:

Trâm Anh
Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat