Kinh tế
Bắc Giang: Tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư, doanh nghiệp
Số lần xem: 438            Ngày đăng: 24/10/2018

Ngày 24/10, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh - Trưởng Ban Chỉ đạo hỗ trợ đầu tư và phát triển doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang chủ trì họp Ban Chỉ đạo nhằm đánh giá tình hình hỗ trợ đầu tư và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh từ tháng 8/2018 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: BGP/Hải Huyền

Trong thời gian qua, các sở, ngành, địa phương đã hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong đầu tư, sản xuất, kinh doanh như hỗ trợ các nhà đầu tư triển khai nhanh các thủ tục về đầu tư xây dựng các dự án; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án; quan tâm công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư triển khai các bước lập quy hoạch, trình thẩm định, phê duyệt theo quy định… Do đó, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh chấp thuận mới cho 139 dự án đầu tư, trong đó có 89 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 1.600 tỷ đồng, 50 dự án FDI với tổng vốn đăng ký đạt hơn 148 triệu USD; cấp điều chỉnh bổ sung vốn cho 36 dự án FDI với tổng vốn bổ sung là hơn 326 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2017, tổng vốn đăng ký của các dự án trong nước bằng 3,9%, tổng vốn FDI bằng 56,3% so với cùng kỳ năm 2017.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, các doanh nghiệp vẫn còn gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng; hoàn thiện các thủ tục thuê đất, cấp phép xây dựng, xác nhận tài sản trên đất để triển khai dự án…

Để hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư, các đại biểu đề nghị tỉnh giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các địa phương hỗ trợ đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và thuê đất để thực hiện dự án. Giao Sở Xây dựng rà soát lại quy trình, thủ tục liên quan đến cấp phép xây dựng các dự án, đảm bảo quản lý chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư. Các địa phương chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ thuê đất để thực hiện dự án theo tiến độ đã được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh phát biểu kết luận. Ảnh: BGP/Hải Huyền

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo hỗ trợ đầu tư và phát triển doanh nghiệp tỉnh rà soát lại nhiệm vụ của ngành mình thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Chỉ đạo các huyện rà soát thủ tục hành chính, thành lập đường dây nóng để hỗ trợ doanh nghiệp.

Chủ tịch giao Sở Kế hoạch và Đầu tư sớm tham mưu, phân công các ngành kiểm tra, xử lý các dự án vi phạm; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng Đề án nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư vào tỉnh; khẩn trương xây dựng Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2019; tiếp tục chủ động hỗ trợ nhà đầu tư để triển khai nhanh các thủ tục các dự án lớn, trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Sở Giao thông vận tải tăng cường xử lý xe quá khổ, quá tải, nhất là trên đường tỉnh 293. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh ngoài thu hút đầu tư cần quan tâm đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp để giải quyết những vấn đề phát sinh. Sở Công Thương xây dựng Chương trình nội dung giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh để giới thiệu, quảng bá hình ảnh của tỉnh đến các nhà đầu tư, doanh nghiệp./.

Hải Huyền

  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat