Chương trình công tác tuần
Lịch công tác của Thường trực UBND tỉnh tuần 44/2018
Số lần xem: 206            Ngày đăng: 29/10/2018 


Chủ tịch UBND tỉnh
Nguyễn Văn Linh


Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Lại Thanh Sơn


Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Dương Văn Thái


Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Nguyễn Thị Thu Hà


Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Lê Ánh Dương

Thứ 2
(29/10)

7:30 - Làm việc tại cơ quan - Phòng 205
14:30 - Tiếp xúc nhân dân một số xã trên địa bàn huyện Lục Ngạn - Xã Kiên Lao, huyện Lục Ngạn

7:30 - Dự phiên tòa hành chính cấp cao tại Hà Nội - Hà Nội
13:30 - Dự phiên tòa hành chính cấp cao tại Hà Nội - Hà Nội

7:30 - Dự phiên tòa hành chính - Tòa án nhân dân tỉnh
13:30 - Dự phiên tòa hành chính - Tòa án nhân dân tỉnh

7:30 - Dự phiên họp Thường trực HĐND tỉnh - Văn phòng HĐND tỉnh
13:00 - Làm việc tại cơ quan - Phòng 305

7:30 - Dự Tập huấn Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạt hành chính về ATTP - Nhà văn hóa LĐLĐ tỉnh
13:30 - Dự Tập huấn Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạt hành chính về ATTP - Nhà văn hóa LĐLĐ tỉnh

Thứ 3
(30/10)

7:30 - Chủ trì giao ban với Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và một số ngành về tình hình phát triển KT - XH, công tác CCHC, giải quyết KNTC, đảm bảo trật tự ATGT, bồi thường GPMB và một số vấn đề cần quan tâm - Phòng họp tầng 2, Văn phòng UBND tỉnh
13:00 - Làm việc tại cơ quan - Phòng 205

7:30 - Dự giao ban với Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và một số ngành về tình hình phát triển KT - XH, công tác CCHC, giải quyết KNTC, đảm bảo trật tự ATGT, bồi thường GPMB và một số vấn đề cần quan tâm - Phòng họp tầng 2, Văn phòng UBND tỉnh
13:30 - Kiểm tra tình hình thực hiện NQ 07 của HĐND tỉnh về Giao thông nông thôn tại huyện Tân Yên - Huyện Tân Yên

7:30 - Dự giao ban với Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và một số ngành về tình hình phát triển KT - XH, công tác CCHC, giải quyết KNTC, đảm bảo trật tự ATGT, bồi thường GPMB và một số vấn đề cần quan tâm - Phòng họp tầng 2, Văn phòng UBND tỉnh
13:00 - Làm việc tại cơ quan - Phòng 206

7:30 - Dự giao ban với Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và một số ngành về tình hình phát triển KT - XH, công tác CCHC, giải quyết KNTC, đảm bảo trật tự ATGT, bồi thường GPMB và một số vấn đề cần quan tâm - Phòng họp tầng 2, Văn phòng UBND tỉnh
13:00 - Làm việc tại cơ quan - Phòng 305

7:30 - Dự giao ban với Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và một số ngành về tình hình phát triển KT - XH, công tác CCHC, giải quyết KNTC, đảm bảo trật tự ATGT, bồi thường GPMB và một số vấn đề cần quan tâm - Phòng họp tầng 2, Văn phòng UBND tỉnh
13:30 - Làm việc tại Tòa án nhân dân tỉnh - Tòa án nhân dân tỉnh

Thứ 4
(31/10)

8:00 - Làm việc với Đoàn Giám sát của HĐND tỉnh về chấp hành pháp luật phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh - Phòng họp tầng 2, Văn phòng UBND tỉnh
13:00 - Làm việc tại cơ quan - Phòng 205

7:30 - Kiểm tra thực hiện các Dự án Đầu tư xây dựng giao thông tại huyện Lục Ngạn - Huyện Lục Ngạn
13:30 - Kiểm tra thực hiện các Dự án Đầu tư xây dựng giao thông tại huyện Lục Ngạn - Huyện Lục Ngạn

7:30 - Làm việc tại cơ quan - Phòng 206
13:00 - Làm việc tại cơ quan - Phòng 206

7:30 - Họp Hội đồng thẩm định giá đất dự án khu đô thị COSY Bắc Giang - Phòng họp tầng 3, Văn phòng UBND tỉnh
13:30 - Làm việc Sở Tài chính, UBND thành phố về bố trí kinh phí năm 2019 cho các dịch vụ công ích - Phòng họp tầng 3, Văn phòng UBND tỉnh

7:30 - Sơ kết BCĐ tìm kiếm hài cốt liệt sỹ tỉnh - Bộ CHQS tỉnh
13:30 - Họp kiểm điểm rút kinh nghiệm công tác tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư du lịch tỉnh - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh

Thứ 5
(01/11)

7:30 - Trao quyết định miễn nhiệm Ủy viên BTVTU, quyết định nghỉ hưu một số đồng chí nghỉ hưu từ ngày 01/11/2018 - Văn phòng Tỉnh ủy
13:00 - Làm việc tại cơ quan - Phòng 205

7:30 - Làm việc tại cơ quan - Phòng 303
13:30 - Kiểm tra tình hình thực hiện NQ 07 của HĐND tỉnh về Giao thông nông thôn tại huyện Lục Nam - Huyện Lục Nam

7:30 - Làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Ban quản lý các KCN, UBND huyện Yên Dũng về xử lý vi phạm của 05 doanh nghiệp trong CCN Nội Hoàng - Phòng họp tầng 3, Văn phòng UBND tỉnh
13:00 - Làm việc tại cơ quan - Phòng 206

7:30 - Làm việc tại cơ quan - Phòng 305
13:00 - Làm việc tại cơ quan - Phòng 305

7:30 - Dự trao tặng máy xét nghiệm hóa sinh cho Bệnh viện Sản-Nhi Bắc Giang - Bệnh viện Sản-Nhi Bắc Giang
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

Thứ 6
(02/11)

7:30 - Chủ trì giao ban Thường trực UBND tỉnh - Phòng họp tầng 3, Văn phòng UBND tỉnh
13:00 - Làm việc với Công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao - Tỉnh Ninh Bình

7:30 - Giao ban Thường trực UBND tỉnh - Phòng họp tầng 3, Văn phòng UBND tỉnh
13:30 - Họp tổ tổng kết thực tiễn về thực trạng hoạt động thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng trên địa bàn tỉnh từ năm 1997 đến nay - Phòng họp tầng 3, Văn phòng UBND tỉnh

7:30 - Giao ban Thường trực UBND tỉnh - Phòng họp tầng 3, Văn phòng UBND tỉnh
13:30 - Làm việc với Công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao - Tỉnh Ninh Bình

7:30 - Giao ban Thường trực UBND tỉnh - Phòng họp tầng 3, Văn phòng UBND tỉnh
13:00 - Làm việc tại cơ quan - Phòng 305

7:30 - Giao ban Thường trực UBND tỉnh - Phòng họp tầng 3, Văn phòng UBND tỉnh
13:30 - Dự ngày hội văn hóa vùng Đông Bắc - Tỉnh Vĩnh Phúc

Thứ 7
(03/11)

7:30 - Làm việc với Công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao - Tỉnh Ninh Bình
13:30 - Làm việc với Công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao - Tỉnh Ninh Bình

 

7:30 - Làm việc với Công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao - Tỉnh Ninh Bình
13:30 - Làm việc với Công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao - Tỉnh Ninh Bình

 

7:30 - Dự ngày hội văn hóa vùng Đông Bắc - Tỉnh Vĩnh Phúc
13:30 - Dự ngày hội văn hóa vùng Đông Bắc - Tỉnh Vĩnh Phúc

CN
(04/11)

 

 

 

 

7:30 - Dự phiên tòa hành chính - Tòa án nhân dân tỉnh
13:30 - Dự phiên tòa hành chính - Tòa án nhân dân tỉnh


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat