Chương trình công tác tuần
Lịch công tác của Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh tuần 44/2018
Số lần xem: 113            Ngày đăng: 29/10/2018 


Chánh Văn phòng
Nguyễn Đức Đăng


Phó Chánh Văn phòng
Lê Tuấn Phú


Phó Chánh Văn phòng
Trần Quốc Khánh


Phó Chánh Văn phòng
Ngô Thanh Linh

Thứ 2
(29/10)

7:30 - Đi công tác nước ngoài -
13:30 - Đi công tác nước ngoài -

7:30 - Dự phiên tòa phúc thẩm vụ việc khởi kiện quyết định hành chính - Tòa án cấp cao tại Hà Nội
13:00 - Kiểm tra công tác chấp hành và thực hiện pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước - Thanh tra tỉnh

7:30 - Dự phiên họp Thường trực HĐND tỉnh - Văn phòng HĐND tỉnh
13:00 - Làm việc tại cơ quan - Phòng 111

7:30 - Làm việc tại cơ quan - Phòng 301
13:00 - Làm việc tại cơ quan - Phòng 301

Thứ 3
(30/10)

7:30 - Đi công tác nước ngoài -
13:30 - Đi công tác nước ngoài -

7:30 - Dự giao ban với Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và một số ngành về tình hình phát triển KT - XH, công tác CCHC, giải quyết KNTC, đảm bảo trật tự ATGT, bồi thường GPMB và một số vấn đề cần quan tâm - Phòng họp tầng 2, Văn phòng UBND tỉnh
13:00 - Kiểm tra công tác chấp hành và thực hiện pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước - Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh

7:30 - Dự giao ban với Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và một số ngành về tình hình phát triển KT - XH, công tác CCHC, giải quyết KNTC, đảm bảo trật tự ATGT, bồi thường GPMB và một số vấn đề cần quan tâm - Phòng họp tầng 2, Văn phòng UBND tỉnh
13:00 - Làm việc tại cơ quan - Phòng 111

7:30 - Dự giao ban với Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và một số ngành về tình hình phát triển KT - XH, công tác CCHC, giải quyết KNTC, đảm bảo trật tự ATGT, bồi thường GPMB và một số vấn đề cần quan tâm - Phòng họp tầng 2, Văn phòng UBND tỉnh
13:30 - Kiểm tra tình hình thực hiện NQ 07 của HĐND tỉnh về Giao thông nông thôn tại huyện Tân Yên - Huyện Tân Yên

Thứ 4
(31/10)

7:30 - Đi công tác nước ngoài -
13:30 - Đi công tác nước ngoài -

7:30 - Dự làm việc của Đoàn giám sát HĐND tỉnh về chấp hành pháp luật phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2018 - Phòng họp tầng 2, Văn phòng UBND tỉnh
13:00 - Hội nghị tuyển chọn Phó Giám đốc Nhà khách tỉnh Bắc Giang - Trung tâm Hội nghị tỉnh

7:30 - Họp Hội đồng thẩm định giá đất khu đô thị KOSY - Phòng họp tầng 3, Văn phòng UBND tỉnh
13:30 - Hội nghị tuyển chọn Phó Giám đốc Nhà khách tỉnh Bắc Giang - Tầng 3, Trung tâm Hội nghị tỉnh

7:30 - Kiểm tra thực hiện các Dự án Đầu tư xây dựng giao thông tại huyện Lục Ngạn - Huyện Lục Ngạn
13:30 - Kiểm tra thực hiện các Dự án Đầu tư xây dựng giao thông tại huyện Lục Ngạn - Huyện Lục Ngạn

Thứ 5
(01/11)

7:30 - Đi công tác nước ngoài -
13:30 - Đi công tác nước ngoài -

7:30 - Dự trao quyết định bổ nhiệm, quyết định nghỉ hưu một số cán bộ lãnh đạo, quản lý - Các Sở: Ngoại vụ, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội
13:30 - Kiểm tra công tác chấp hành và thực hiện pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước - Sở Tư pháp
16:00 - Dự trao quyết định miễn nhiệm, quyết định nghỉ hưu cán bộ lãnh đạo, quản lý - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

7:30 - Làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Ban quản lý các KCN, UBND huyện Yên Dũng về xử lý vi phạm của 05 doanh nghiệp trong CCN Nội Hoàng - Phòng họp tầng 3, Văn phòng UBND tỉnh
8:00 - Giao ban Văn phòng UBND tỉnh - Phòng họp tầng 3, Văn phòng UBND tỉnh
13:00 - Làm việc tại cơ quan - Phòng 111

7:30 - Giao ban Văn phòng UBND tỉnh - Phòng họp tầng 3, Văn phòng UBND tỉnh
13:30 - Kiểm tra tình hình thực hiện NQ 07 của HĐND tỉnh về Giao thông nông thôn tại huyện Lục Nam - Huyện Lục Nam

Thứ 6
(02/11)

7:30 - Đi công tác nước ngoài -
13:30 - Đi công tác nước ngoài -

7:30 - Dự giao ban Thường trực UBND tỉnh - Phòng họp tầng 3, Văn phòng UBND tỉnh
13:30 - Kiểm tra công tác chấp hành và thực hiện pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước - Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

7:30 - Dự giao ban Thường trực UBND tỉnh - Phòng họp tầng 3, Văn phòng UBND tỉnh
13:00 - Làm việc tại cơ quan - Phòng 111
15:00 - Kiểm tra công tác thanh hủy vé số tại Lục Nam - Huyện Lục Nam

7:30 - Dự Giao ban Thường trực UBND tỉnh - Phòng họp tầng 3, Văn phòng UBND tỉnh
13:30 - Làm việc với Công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao - Tỉnh Ninh Bình

Thứ 7
(03/11)

 

 

 

7:30 - Làm việc với Công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao - Tỉnh Ninh Bình
13:30 - Làm việc với Công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao - Tỉnh Ninh Bình

CN
(04/11)

 

 

 

 


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat