Huyện - Thành phố
Việt Yên: 10 tháng cấp hơn 4.500 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số lần xem: 122            Ngày đăng: 29/10/2018

Tháng 10/2018, huyện Việt Yên (Bắc Giang) cấp được 524 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích gần 392 nghìn m2.

(Ảnh minh họa). BGP/An Nhiên

Trong đó, cấp lần đầu được 169 giấy, với diện tích hơn 18 nghìn m2; cấp đổi 263 giấy, với diện tích hơn 243 nghìn m2; cấp đổi sau dồn điền đổi thửa 92 giấy, với diện tích hơn 130 nghìn m2.

Lũy kế đến nay, huyện đã cấp được hơn 4.500 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bằng 60,63% cùng kỳ năm trước, với diện tích hơn 3 triệu m2.Trong đó, cấp lần đầu hơn 1.400 giấy với diện tích hơn 190 nghìn m2, đạt 96,8% kế hoạch huyện đề ra; cấp đổi khác 373 giấy với diện tích gần 297 nghìn m2; cấp đổi sau dồn điền đổi thửa hơn 2.700 giấy với diện tích gần 2,7 triệu m2, đạt 90,67% kế hoạch huyện giao./.

An Nhiên
Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat