Văn bản do Tỉnh ban hành
Bắc Giang: Phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động có hiệu quả
Số lần xem: 29            Ngày đăng: 06/11/2018

Giai đoạn 2019-2020, mỗi năm thành lập mới từ 30-50 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp, phấn đấu đến năm 2020 có 60-100 HTX thành lập mới và 100% các HTX thành lập mới thực hiện đăng ký hoạt động theo quy định Luật HTX năm 2012.

Hỗ trợ các HTX hoạt động hiệu quả. Ảnh: BGP/Trâm Anh

Đó là một trong những nhiệm vụ đặt ra trong kế hoạch phát triển HTX, liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 do UBND tỉnh Bắc Giang vừa mới ban hành.

Theo đó, lựa chọn các sản phẩm có thế mạnh của địa phương để tư vấn, hướng dẫn thành lập các HTX kiểu mới gắn với việc phát triển các sản phẩm chủ lực, tiềm năng có thế mạnh của địa phương nhằm từng bước tổ chức lại sản xuất trong từng lĩnh vực ngành hàng. Khuyến khích, vận động các tổ hợp tác đang hoạt động có hiệu quả và những trang trại có quy mô sản xuất tương đối lớn cùng thành lập.

Đồng thời duy trì, củng cố các HTX đang hoạt động hiệu quả; tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX chưa hiệu quả để đến năm 2020 toàn tỉnh có khoảng 55-60% HTX nông nghiệp hoạt động đạt từ loại khá trở lên, khoảng 40% HTX đạt tiêu chí có hiệu quả, không còn HTX hoạt động yếu kém.

Tập trung chỉ đạo, rà soát các HTX nhằm nâng cao chất lượng phương án sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh sản xuất hàng hóa, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đặc biệt là sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn, công nghệ cao, sản xuất hữu cơ và bảo vệ môi trường.

Tao điều kiện cho các HTX được tiếp cận với các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015-2020. Hỗ trợ phát triển hạ tầng phục vụ sơ chế, đóng gói, bảo quản sau thu hoạch; hỗ trợ đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp, xây dựng thương hiệu hàng hóa, tem nhãn, bao bì đóng gói sản phẩm, truy xuất nguồn gốc... để nâng cao giá trị sản phẩm, tạo thị trường đầu ra ổn định, hướng tới xuất khẩu.

Tạo điều kiện và hỗ trợ kinh phí cho các HTX có sản phẩm nông sản chủ lực, đặc trưng và tiềm năng tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, hội chợ triển lãm trong nước. Dự kiến mỗi năm tổ chức cho 10-15 lượt HTX tham gia 3 cuộc hội chợ triển lãm, xúc tiến thương mại trong nước. Xây dựng kênh thông tin giá cả, dự báo thị trường về vật tư nông nghiệp, nông sản hàng hóa... trong và ngoài nước để các HTX kịp thời nắm bắt nhằm phát triển, đổi mới phương án sản xuất kinh doanh kịp thời và hiệu quả.

Ngoài ra, tiếp tục củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động các HTX nông nghiệp đang thực hiện theo hướng ứng dụng CNC vào sản xuất, kinh doanh. Phấn đấu đến năm 2020 có khoảng 5% số HTX nông nghiệp hoạt động khá, tốt có các hoạt động ứng dụng công nghệ cao.

Xem chi tiết kế hoạch tại đây:

Trâm Anh
Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat